• gebedsavond.jpg

Bemoediging voor deze week:

Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God

de Vader en van Christus Jezus, onze Here

1 Tim 1:2b