• gebedsavond.jpg

Bemoediging voor deze week:

Vertrouw op de HEERE met heel je hart
en steun op je eigen inzicht niet
Ken Hem in al je wegen
dan zal Hij je paden rechtmaken
(Spreuken 3:5,6 HSV)